วิธีการออกแบบงานกราฟฟิกที่ถูกต้อง จำเป็นต้องมีขั้นตอนและหลักการการออกแบบที่ดีเพื่อให้งานของเราออกมา มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรคำนึงถึงงานที่สวยงาม ดูง่าย สบายตา และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งวันนี้ทาง “หาดใหญ่แอพ” จะมาแนะนำวิธีการออกแบบงานกราฟฟิก สำรหรับผู้ใช้มือใหม่ และผู้ใช้ระดับมืออาชีพ ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านการออกแบบ หรืออยากให้งานออกแบบของคุณ ออกมาถูกต้อง และสวยงาม จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลย

10 เทคนิคการออกแบบงานกราฟฟิกที่ถูกต้อง!

1.การวางตำแหน่งให้ถูกต้อง

สิ่งแรกที่นักออกแบบทุกท่านควรคำนึงถึง คือการจัดวางองค์ประกอบของงานให้สอดคล้องกันมากที่สุด องค์ประกอบแต่ละส่วนควรมีการจัดการที่ดูเป็นธรรมชาติ รูปร่างเฉพาะที่สมส่วน และมีความน่าดึงดูด การออกแบบงานใดๆ เราจะต้องให้ผู้ใช้เห็นว่างานของเราจะสื่อถึงอะไร ดังนั้น ตำแหน่งของแต่ละส่วนจึงมีความสำคัญ การจัดวางองค์ประกอบให้อ่านง่าย ดูสบายตา น่าสนใจ และสื่อถึงเรื่องนั้นๆได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นข้อความควรจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าสื่อถึงเรื่องใด ไม่ควรเอารูปภาพมาวางบดบังข้อความที่จะสื่อ เป็นการจัดวางที่ผิด และไม่เป็นธรรมชาติ  เส้นหรือลวดลาย ควรจะเป็นธรรมชาติ และจัดวางให้ถูกต้อง เพื่อให้งานของคุณออกมาดีที่สุด

2.การให้ความสำคัญกับงานออกแบบ

สิ่งที่จำเป็นอีกอย่าง คือการให้ความสำคัญกับงาน หากคุณต้องต้องการให้งานของคุณมีความน่าสนใจ การจัดลำดับความสำคัญจึงเป็นวิธีในการทำให้งานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น ตัวหนังสือควรจะมีการเน้น หรือทำให้ตัวใหญ่ๆ เพื่อการนำเสนองานให้ผู้ใช้ได้เข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ ดังนั้นตัวหนังสือจึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆเสมอ ความสำคัญลำดับต่อมา คือการจัดวางรูปภาพ เราควรใช้รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือรูปภาพที่มีความใกล้เคียงกับเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อ ดังนั้นควรระวังการใช้รูปภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง เพราะผู้ใช้อาจจะไม่เข้าใจ ถึงสิ่งที่นักออกแบบจะสื่อ ดังนั้นลำดับความสำคัญอื่นๆ เราจึงค่อยมาเน้น ไม่ว่าจะเป็น เส้น เฟรม ลวดลาย หรืออื่นๆ เพียงแค่เราเน้นความสำคัญให้ตรงจุด ก็จะสามารถสื่อถึงเนื้อหางานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.การเพิ่มมิติให้งานออกแบบ

หลักการนี้เป็นลูกเล่นของนักออกแบบ ที่จะทำให้งานออกมามีมิติมากยิ่งขึ้น คือการใช้ลักษณะที่ตรงข้ามกัน เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ และทำให้งานออกแบบน่าสนใจ เช่นการใช้สีที่ตรงข้ามกัน ขาวกับดำ โดยให้ภาพพื้นหลังเป็นสีดำ แล้วตัวหนังสือเป็นสีขาว หรือพื้นหลังสีขาวตัวหนังสือตัวสีดำ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นักออกแบบ ใช้กันมากที่สุด งานจะออกมามีมิติมากยิ่งขึ้น เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมากๆ รับรองได้เลยว่างานออกแบบจะมีประสิทธิภาพในหลายๆด้านๆ ลูกเล่นนี้เป็นเพียงจุดเล็กๆที่นักออกแบบ ไม่ควรมองข้าม เพราะ มันสามารถทำให้งานดีขึ้นไปอีกระดับนึงได้

4.ความเข้าใจในงานออกแบบ

ก่อนเราจะออกแบบงานใดๆ เราควรรู้ถึงสิ่งที่เราจะทำ ในการออกแบบงานด้านต่างๆ ว่าจะสื่ออะไร สื่อถึงเรื่องใด และควรจะต้องทำอย่างไร หากเราไม่ได้คิดมาแล้วมาออกแบบงาน เราจะไม่สามารถทำงานอะไรได้เลย ถึงเราจะรู้หลักการออกแบบแต่หากเราไม่รู้ถึงสิ่งที่จะทำ ก็ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้ ดังนั้นการเข้าใจเรื่องที่จะทำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในงานออกแบบ เมื่อเรารู้สิ่งที่จะทำแล้ว เราก็จะสามารถสร้างผลงานดีๆออกมาได้ หรือเรียกง่ายๆ เราควรมีความพร้อมในการทำงาน ดีกว่าการไม่พร้อม เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นมากในการเตรียมความพร้อม และความเข้าในในด้านต่างๆ

5.การนำเสนอองค์ประกอบ

เป็นหลักการการ แสดงเนื้อหาข้อมูลรูปภาพ ของงานในมุมมองที่เรียบง่าย และเข้าใจได้ เช่น งานออกแบบควรจะไม่รกจนเกินไป ไม่ควรมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง ลวดลาย เส้น เฟรมต่างๆ ควรจะมีระเบียบ ไม่ควรจะมีมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้บดบังข้อมูล หรือทำให้ความสวยงามของงานออกแบบลดลงไป ดังนั้นการนำเสนอองค์ประกอบที่ดีไม่ควรจะมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องมากจนเกินไป ควรใส่เนื้อหาที่เกี่ยข้องมา เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ครบถ้วนให้กับ งานออกแบบ ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับหลักการนี้ อยู่ที่ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ และสิ่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้จะทำให้ได้งานออกแบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการนำเสนอองค์ประกอบที่ดีอีกด้วย

6.การจัดวางสีในงานออกแบบ

 

ในการออกแบบทุกครั้ง การใช้สีให้ตรงตามงานที่เราออกแบบ คือสิ่งที่นักออกแบบควรให้ความสำคัญมากๆ เพราะหากเราใช้สีไม่ตรงกับงาน หรือขัดไปจากงาน งานออกแบบก็จะออกมาดูแย่ลงไปได้ นั้นจึงเป็นสิ่งที่นักออกแบบ ควรให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะการใช้สีคือหัวใจหลักในการออกแบบทุกอย่าง ซึ่งนักออกแบบควรใช้สีให้ตรงกับสิ่งที่จะสื่อ เช่น ออกแบบงานด้านสดใส ก็ควรใช้สีที่สดใสดูแล้วมีชีวิตชีวา ร่าเริง ไม่ควรใช้สีที่ดูหม่นหมอง และ สีโทนมืดๆ เพราะอาจะทำให้งานดูดรอปลงไปได้ และการใช้สีจะต้องอยู่ในกรอปของความเข้ากันได้ สีจะต้องไม่ทำให้ตัวหนังสือมองไม่เห็น หรือสีไม่ควรจะทำให้ภาพดูมืด หรือดูจางลงไป ควรใช้สีให้พอดีๆกับงานที่เราออกแบบ ดังนั้นการใช้สีควรมีเข้าใจในการไล่ระดับสีต่างๆ เพื่อให้งานเข้ากันได้

7.การจัดวางข้อความในงานออกแบบ

การจัดวางข้อความ มีความจำเป็นมากในการออกแบบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลในงาน และรู้ถึงสิ่งที่นักออกแบบจะสื่อ ข้อความจึงเป็นข้อมูลหรือสิ่งสำคัญในการให้งานออกแบบ ออกมาดีที่สุด ดังนั้นนักออกแบบควรจะรู้ว่า ข้อความส่วนไหนควรไว้ตรงไหน ข้อความไหนสำคัญ ข้อความไหนไม่สำคัญ เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ถ้าหากข้อความไหนมีความสำคัญมากๆ นักออกแบบควรจะเน้นให้ตัวใหญ่ หนา และใช้สีที่โดดเด่น วางไว้ในจุดที่สามารถเห็นได้ชัด ซึ่งควรใช้สีเน้นให้เหมาะสม อย่าใช้สีที่ทำให้ตัวข้อความดูดรอปลง เพราะอาจจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่จะสื่อได้ หรือถ้าหากข้อความไหนสำคัญรองลงมา ก็ให้ใช้ตัวบางหรือตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าเป็นข้อความรองลงมา ดังนั้นหลักการในการจัดการข้อความจึงสำคัญมากๆ

8.พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด

ในการออกแบบงานต่างๆ นักออกแบบต้องคำนึ่งถึงองค์ประกอบทั้งหมด ความพอดีของข้อมูล การจัดวางต่างๆ ไม่ให้มีเยอะเกินไปและไม่ให้น้อยเกินไป พื้นที่ทุกส่วนในงานต้องมีความพอดีกันทั้งหมด ไม่ควรมีตรงไหนในงานว่างหรือมีลักษณะที่แปลกไปจากส่วนอื่นๆ ทุกส่วนต้องเข้ากันได้ และใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน แต่ละส่วนต้องไม่บดบังพื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น รูปภาพต้องไม่ไปบดบังข้อความ หรือบดบังข้อมูลส่วนอื่นๆ ถึงแม้ว่าการใช้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นเรื่องที่ดี แต่บางครั้ง การที่งานออกแบบมีพื้นที่ว่าง หรือส่วนที่ไม่ต้องใส่ข้อมูลเยอะ ในบางครั้งอาจจะทำให้งานออกแบบดูดีกว่า และยังเป็นการใช้สอยพื้นที่ทั้งหมดได้ดีอีกด้วย

9.การออกแบบให้ตรงความต้องการ

หลักการนี้ เป็นการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า หรือเจ้านาย ในเมื่อนักออกแบบรับงานมา ควรจะออกแบบให้ตรงตามที่มีการร้องขอ เพื่อให้งานนั้นได้ตรงตามใจผู้ที่ต้องการ และยังเป็นการกำหนดขอบเขตของงานไม่ให้ นักออกแบบสร้างงานแบบผิดๆ หรือนอกเหนือจากความต้องการออกไป ดังนั้นหาก นักออกแบบต้องการให้งานออกมาสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรจะออกแบบงานให้ตรงตามความต้องการ ควรจะตั้งขอบเขตของงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยม และถูกต้องตรงตามความต้องการ ของลูกค้า และเจ้านาย หลักการนี้จึงจำเป็นอย่างมากสำหรับ นักออกแบบทุกคน

10.การรับฟังความเห็น

หลักการสุดท้าย เป็นหลักการที่สำคัญที่สุดในหลักการทั้งหมด คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การรับฟังความคิดคนอื่น เป็นวิธีการที่ดีที่จะช่วยพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะในบางครั้งคนอื่นอาจจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็น หรือรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ดังนั้นการรับฟังความคิดคนอื่น ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการออกแบบงานกราฟฟิก ให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่านักออกแบบจะเป็นหน้าใหม่ หรือเป็นมืออาชีพ การรับฟังความคิดผู้อื่น ถือเป็นทางสำหรับนักออกแบบที่ดี ถึงแม้ความคิดเห็นผู้อื่น จะเป็นทั้งคำชม คำเตือน คำว่า หรือคำสั่งให้ปรับแก้ไข เราทุกคนที่มีใจนักออกแบบควรรับฟัง และนำมาปฏิบัติให้งานออกมาดีที่สุด ตามที่ลูกค้า หรือ เจ้านายต้องการ เพื่อการเป็นนักออกแบบที่มีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณข้อมูล : AppliCAD

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *